Serviciile noastre

Realizare rețele electrice si branșamente

Descriere

Oferim asistenta in toate etapele de dezvoltare a proiectelor, atat pe parte civila, cat si tehnica, livrand proiectele in stadiu ready-to-build sau turn-key.

Cuprins

 • Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor; 
 • Proiecte pentru Extinderi rețele electrice de interes public;
 • Proiecte tehnice de specialitate Instalații electrice;
 • Proiecte instalații/electrice/sanitare/termice/încălzire centralizata;
 • Coordonarea relatiilor cu consultantii interni si externi: Managerul de proiect, arhitecti, experti topografi, geotehnicieni, elaboratori de studii tehnice, dirigintele de santier, etc.;
 • Mentinerea legaturii stranse cu autoritatile publice locale, judetene si centrale, in vederea asigurarii derularii in conditii optime a procesului de dezvoltare a proiectului: Primaria, Consiliul Judetean, Agentia pentru Protectia Mediului, Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Inspectoratul de Stat in Constructii, etc.;
 • Asistenta tehnica de specialitate la întocmirea studiilor de fezabilitate, de soluție, si proiecte tehnice atât pentru instalația de producere cat si pentru racordarea la SEN; 
 • Asistenta tehnica de specialitate la întocmirea Documentația Tehnica de Autorizare a Construcțiilor DTAC,PTh,D.D.E, + verificări MLPAT;
 • Asistenta tehnica de specialitate la obținerea avizului tehnic de racordare (ATR), servitute, autorizație de construire pentru racordare la rețeaua electrica;
 • Asistenta tehnica de specialitate la obținerea Certificat de Urbanism, Autorizația de mediu,
 • Asistenta tehnica profesionala la montaj si punere in funcțiune si/sau execuția in sine a instalației de producere;
 • Suport tehnic si asistenta in vederea întocmirii documentației necesare pentru încheierea contractului de racordare;
 • Consultanta tehnica si de specialitatea Instalațiilor electrice;
 • Diriginte de Șantier specialitatea Instalații electrice;
 • Participarea la intocmirea proceselor verbale de finalizare a lucrarilor de constructii si a lucrarilor la linia electrica; 
 • Participarea la procesul verbal de punere in functiune;
 • Asistenta in vederea incheierii contractului de furnizare energie electrica;

Realizare instalații electrice interne si externe

Descriere

Gratie unei abordari preventive si promptitudinii cu care intervenim, serviciul Modvin de Operare si Mentenanta ajuta la evitarea situatiilor de functionare la randament redus sau chiar de indisponibilizare a centralei, ce pot determina pierderea unor venituri substantiale.

Cuprins

Proiectarea, furnizarea materialelor  şi execuţia reţelelor electrice de 0,4 - 20 KV, a posturilor de transformare, a branşamentelor electrice, a instalaţiilor electrice interioare, a instalaţiilor de curenţi slabi (automatizari, protecţii prin relee, semnalizări, cabluri fir pilot, linii Tc, cablu fibră optică etc.), a instalaţiilor de paratrăznet şi a instalaţiilor de legare la pământ, montare a bateriilor staţionare şi montarea bateriilor de condensatoare. Inclusiv realizarea infrastructurii pentru reţelele electrice.

Realizare proiecte fotovoltaice

Cuprins

Oferim asistenta in toate etapele de dezvoltare a proiectelor, atat pe parte civila, cat si tehnica, livrand proiectele in stadiu ready-to-build sau turn-key.

Cuprins

 • Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si licentelor;
 • Coordonarea relatiilor cu consultantii interni si externi: Managerul de proiect, arhitecti, experti topografi, geotehnicieni, elaboratori de studii tehnice, dirigintele de santier, etc.;
 • Mentinerea legaturii stranse cu autoritatile publice locale, judetene si centrale, in vederea asigurarii derularii in conditii optime a procesului de dezvoltare a proiectului: Primaria, Consiliul Judetean, Agentia pentru Protectia Mediului, Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Inspectoratul de Stat in Constructii, etc.;
 • Participarea la intocmirea proceselor verbale de finalizare a lucrarilor de constructii si a lucrarilor la linia electrica;
 • Asistenta in vederea incheierii contractului de furnizare energie electrica;
 • Participarea la procesul verbal de punere in functiune;
 • Inscrierea in PRE;
 • Consultanta si asistenta pentru conformare la normele legislative: Regulament de exploatare, Autorizatie de Gospodarire a apelor si Abonament de utilizare apa (in cazul MHC-urilor), Autorizatie mediu.

Management proiecte

Descriere

Serviciile de Asset Management se adreseaza investitorilor si institutiilor de credit care au in portofoliu centrale de producere a energiei din surse regenerabile.

 

Divizia de energie regenerabila a companiei Modvin administreaza centralele in regim integrat, de la monitorizarea performantelor pana la gestionarea aspectelor administrative si fiscale aferente productiei de energie. Prin intermediul pachetului de servicii de Asset Management, suntem in masura sa ajutam investitorul sa optimizeze operarea tehnica, comerciala si administrativa a centralei, in deplina concordanta cu reglementarile legislative, asigurand astfel cresterea profitabilitatii si a valorii in timp a investitiei.

Cuprins

Pachetul de servicii de Asset Management cuprinde asadar trei axe principale de activitate:

 • Indeplinirea obligatiilor operationale si de raportare, conform reglementarilor si conditiilor asociate Licentei de producator de energie electrica;
 • Maximizarea veniturilor, prin valorificarea energiei si a certificatelor verzi;
 • Consultanta si asistenta, in vederea adaptarii la conditiile de piata si legislative aflate in continua schimbare.

 

Mai exact, serviciile prestate de Modvin includ:

 • Indeplinirea obligatiilor legale ale producatorilor de energie din surse regenerabile
 • Asistenta pentru vanzarea energiei electrice
 • Asistenta pentru vanzarea Certificatelor Verzi
 • Asistenta la incheierea si derularea contractelor
 • Asistenta financiara
 • Asistenta juridica
 • Activitati de raportare si analiza a pietei in favoarea beneficiarului

Manager Energetic

Descriere

Compania noastră Modvin srl este atestata ANRE din 2018 pentru prestarea serviciilor de Manager Energetic conf.Legii 121/2004 privind eficienta energetică, iar din 2021 primește avizul/atestatul de la Ministerul de Energie pentru continuarea serviciilor de Manager Energetic.

 

Operatorii economici care au obligativitatea de a avea un Manager Energetic sunt:
 

Cei care folosesc o cantitate de energie mai mare de 1.000 tep trebuie sa completeze şi să transmită la Departamentul de eficiență energetică din cadrul MINISTERUL ENERGIEI.

Cuprins

Serviciile de Manager Energetic constau în:
 

Asistență de specialitate în elaborarea datelor din sistemul de evidenţă şi monitorizarea consumurilor energetice;

Asistență de specialitate în instruirea personalului de exploatare referitor la culegerea datelor de importanţă deosebită;

Asistență de specialitate și colaborarea cu structura responsabilă de aparatele de măsură şi control din cadrul beneficiarului pentru stabilirea unui set minimal de date de importanţă deosebită a căror corectitudine de măsurare se verifică permanent;

Întocmirea şi transmiterea către Ministerul Energiei până la data de 30 Iunie a fiecărui an, pentru consumurile înregistrate în anul anterior raportării;

Întocmirea şi transmiterea declaraţiei de consum total anual de energie şi chestionarul de analiză energetică conform art. 9 alin. (4) din Legea 121/2014;

Participarea la întocmirea caietului de sarcini pentru realizarea auditului energetic;

Participarea la recepţia lucrării de audit energetic;

Coordonarea elaborării programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice conform modelului aprobat de Ministerului Energiei. Propune măsuri fără cost, cu cost redus sau măsuri ce presupun investiţii;

Analizarea stadiul de realizare al programului de măsuri de eficienţă energetică şi monitorizează implementarea măsurilor de eficienţă energetică incluse în acesta; 

Transmiterea către Ministerul Energiei până la data de 30 septembrie a anului în care a fost elaborat Programul de măsuri de eficienţă energetică şi ulterior realizează actualizarea anuală a acestuia conform art, 9 alin. (3) din Legea 121/2014; 

Calcularea şi analizarea indicatorilor specifici de eficienţă energetică ai Beneficiarului; propune măsuri pentru îmbunătățirea acestor indicatori;

Întocmirea rapoartelor privind eficienţa energetică solicitate de Beneficiar. Aceste rapoarte pot să includă: analiza evoluţiei consumurilor de energie, evoluţia consumurilor specifice, oportunitatea implementării unor măsuri/proiecte de eficienţă energetică, achiziţia unor echipamente eficiente energetic etc. );

Acordarea de consultanţă tehnică de specialitate privind modul de aplicare a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare privind eficienţa energetică;

Reprezentarea  Beneficiarului în relaţia cu Ministerul Enegiei pe probleme de eficienţă energetică;

Deplasare in cadrul societatii 1 data /luna sau la solicitarea beneficiarului, pentru culegerea datelor necesare pentru intocmirea rapoartelor.
 

Sectoarele consumului final de energie sunt:
 

toată energia furnizată industriei, transporturilor, gospodăriilor, sectoarelor prestatoare de servicii şi agriculturii, exclusiv energia destinată sectorului de producere a energiei electrice şi termice şi acoperirii consumurilor proprii tehnologice din instalațiile şi echipamentele aferente sectorului energetic;
 

Conținutul Energetic al combustibilor selectați pentru utilizare finala:
 

cocs, antracit, brichete lignit, lignit superior;

lignit, șisturi bituminoase, turbă, brichete;

țiței greu, păcură, benzină, parafină;

gaz petrolier lichefiat, gaz natural*1), gaz natural lichefiat, lemn (umiditate 25%)*2), pelete/brichete din lemn, deșeuri, căldură derivată, energie electrică ;


Definiția energiei:
 

Toate formele de produse energetice, combustibili, energie termică, energie din surse regenerabile, energie electrică sau orice altă formă de energie, astfel cum sunt definite în art. 2 lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei;

Asset Manager

Descriere

Compania noastră Modvin srl este atestata ANRE din 2018 pentru prestarea serviciilor de Asset Manager conf.Legii 121/2004 privind eficienta energetică, iar din 2021 primește avizul/atestatul de la Ministerul de Energie pentru continuarea serviciilor de Manager Energetic.

Operatorii economici care au obligativitatea de a avea un Manager Energetic sunt: 

Cei care folosesc o cantitate de energie mai mare de 1.000 tep trebuie sa completeze şi să transmită la Departamentul de eficiență energetică din cadrul MINISTERUL ENERGIEI.

Cuprins

Serviciile de Manager Energetic constau în:
 

Asistență de specialitate în elaborarea datelor din sistemul de evidenţă şi monitorizarea consumurilor energetice;

Asistență de specialitate în instruirea personalului de exploatare referitor la culegerea datelor de importanţă deosebită;

Asistență de specialitate și colaborarea cu structura responsabilă de aparatele de măsură şi control din cadrul beneficiarului pentru stabilirea unui set minimal de date de importanţă deosebită a căror corectitudine de măsurare se verifică permanent;

Întocmirea şi transmiterea către Ministerul Energiei până la data de 30 Iunie a fiecărui an, pentru consumurile înregistrate în anul anterior raportării;

Întocmirea şi transmiterea declaraţiei de consum total anual de energie şi chestionarul de analiză energetică conform art. 9 alin. (4) din Legea 121/2014;

Participarea la întocmirea caietului de sarcini pentru realizarea auditului energetic;

Participarea la recepţia lucrării de audit energetic;

Coordonarea elaborării programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice conform modelului aprobat de Ministerului Energiei. Propune măsuri fără cost, cu cost redus sau măsuri ce presupun investiţii;

Analizarea stadiul de realizare al programului de măsuri de eficienţă energetică şi monitorizează implementarea măsurilor de eficienţă energetică incluse în acesta; 

Transmiterea către Ministerul Energiei până la data de 30 septembrie a anului în care a fost elaborat Programul de măsuri de eficienţă energetică şi ulterior realizează actualizarea anuală a acestuia conform art, 9 alin. (3) din Legea 121/2014; 

Calcularea şi analizarea indicatorilor specifici de eficienţă energetică ai Beneficiarului; propune măsuri pentru îmbunătățirea acestor indicatori;

Întocmirea rapoartelor privind eficienţa energetică solicitate de Beneficiar. Aceste rapoarte pot să includă: analiza evoluţiei consumurilor de energie, evoluţia consumurilor specifice, oportunitatea implementării unor măsuri/proiecte de eficienţă energetică, achiziţia unor echipamente eficiente energetic etc. );

Acordarea de consultanţă tehnică de specialitate privind modul de aplicare a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare privind eficienţa energetică;

Reprezentarea  Beneficiarului în relaţia cu Ministerul Enegiei pe probleme de eficienţă energetică;

Deplasare in cadrul societatii 1 data /luna sau la solicitarea beneficiarului, pentru culegerea datelor necesare pentru intocmirea rapoartelor.
 

Sectoarele consumului final de energie sunt:
 

toată energia furnizată industriei, transporturilor, gospodăriilor, sectoarelor prestatoare de servicii şi agriculturii, exclusiv energia destinată sectorului de producere a energiei electrice şi termice şi acoperirii consumurilor proprii tehnologice din instalațiile şi echipamentele aferente sectorului energetic;
 

Conținutul Energetic al combustibilor selectați pentru utilizare finala:
 

cocs, antracit, brichete lignit, lignit superior;

lignit, șisturi bituminoase, turbă, brichete;

țiței greu, păcură, benzină, parafină;

gaz petrolier lichefiat, gaz natural*1), gaz natural lichefiat, lemn (umiditate 25%)*2), pelete/brichete din lemn, deșeuri, căldură derivată, energie electrică ;


Definiția energiei:
 

Toate formele de produse energetice, combustibili, energie termică, energie din surse regenerabile, energie electrică sau orice altă formă de energie, astfel cum sunt definite în art. 2 lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei;

Comercializare materiale electrice

Descriere

Compania noastră Modvin srl este distribuitor direct de panouri fotovoltaice, invertoare, baterii de stocare etc

Cuprins

Contacteaza-ne!

Ai un proiect in minte?