MANAGER ENERGETIC


Home » Servicii » MANAGER ENERGETIC

Compania noastră Modvin srl este atestata ANRE din 2018 pentru prestarea serviciilor de Manager Energetic conf.Legii 121/2004 privind eficienta energetică, iar din 2021 primește avizul/atestatul de la Ministerul de Energie pentru continuarea serviciilor de Manager Energetic.

 

Operatorii economici care au obligativitatea de a avea un Manager Energetic sunt:
 

cei care folosesc o cantitate de energie mai mare de 1.000 tep trebuie sa completeze şi să transmită la Departamentul de eficiență energetică din cadrul MINISTERUL ENERGIEI.
 

Serviciile de Manager Energetic constau în:
 

Asistență de specialitate în elaborarea datelor din sistemul de evidenţă şi monitorizarea consumurilor energetice;

Asistență de specialitate în instruirea personalului de exploatare referitor la culegerea datelor de importanţă deosebită;

Asistență de specialitate și colaborarea cu structura responsabilă de aparatele de măsură şi control din cadrul beneficiarului pentru stabilirea unui set minimal de date de importanţă deosebită a căror corectitudine de măsurare se verifică permanent;

Întocmirea şi transmiterea către Ministerul Energiei până la data de 30 Iunie a fiecărui an, pentru consumurile înregistrate în anul anterior raportării;

Întocmirea şi transmiterea declaraţiei de consum total anual de energie şi chestionarul de analiză energetică conform art. 9 alin. (4) din Legea 121/2014;

Participarea la întocmirea caietului de sarcini pentru realizarea auditului energetic;

Participarea la recepţia lucrării de audit energetic;

Coordonarea elaborării programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice conform modelului aprobat de Ministerului Energiei. Propune măsuri fără cost, cu cost redus sau măsuri ce presupun investiţii;

Analizarea stadiul de realizare al programului de măsuri de eficienţă energetică şi monitorizează implementarea măsurilor de eficienţă energetică incluse în acesta; 

Transmiterea către Ministerul Energiei până la data de 30 septembrie a anului în care a fost elaborat Programul de măsuri de eficienţă energetică şi ulterior realizează actualizarea anuală a acestuia conform art, 9 alin. (3) din Legea 121/2014; 

Calcularea şi analizarea indicatorilor specifici de eficienţă energetică ai Beneficiarului; propune măsuri pentru îmbunătățirea acestor indicatori;

Întocmirea rapoartelor privind eficienţa energetică solicitate de Beneficiar. Aceste rapoarte pot să includă: analiza evoluţiei consumurilor de energie, evoluţia consumurilor specifice, oportunitatea implementării unor măsuri/proiecte de eficienţă energetică, achiziţia unor echipamente eficiente energetic etc. );

Acordarea de consultanţă tehnică de specialitate privind modul de aplicare a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare privind eficienţa energetică;

Reprezentarea  Beneficiarului în relaţia cu Ministerul Enegiei pe probleme de eficienţă energetică;

Deplasare in cadrul societatii 1 data /luna sau la solicitarea beneficiarului, pentru culegerea datelor necesare pentru intocmirea rapoartelor.
 

Sectoarele consumului final de energie sunt:
 

toată energia furnizată industriei, transporturilor, gospodăriilor, sectoarelor prestatoare de servicii şi agriculturii, exclusiv energia destinată sectorului de producere a energiei electrice şi termice şi acoperirii consumurilor proprii tehnologice din instalațiile şi echipamentele aferente sectorului energetic;
 

Conținutul Energetic al combustibilor selectați pentru utilizare finala:
 

cocs, antracit, brichete lignit, lignit superior;

lignit, șisturi bituminoase, turbă, brichete;

țiței greu, păcură, benzină, parafină;

gaz petrolier lichefiat, gaz natural*1), gaz natural lichefiat, lemn (umiditate 25%)*2), pelete/brichete din lemn, deșeuri, căldură derivată, energie electrică ;Definiția energiei:
 

toate formele de produse energetice, combustibili, energie termică, energie din surse regenerabile, energie electrică sau orice altă formă de energie, astfel cum sunt definite în art. 2 lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei;
 

 

Facebook
Telefon
Telefon:
© Copyright 2023 Modvin. Toate drepturile rezervate.